Doba řezu dřevin

Jádroviny (jabloně,hrušně,kdoule a další)

Jádroviny řežem převážně v předjaří (únor a březen) – zimní řez- po skončení největších mrazů. V případě, že máte na zahradě starou jabloň, kterou dlouhá léta nikdo neprořezal, je tato doba nejlepší. V takovémto případě se musí šáhnout k radikálnějšímu řezu, a odstranit všechny zbytečné větve, které zahušťují korunu a zbytěčně vysilují dřevinu. Po takovém zásahu musíme počítat s mohutným obrůstáním tzv. „vlků“.

Doba pro řezání těchto vlků je zpravidla červen. Při tomto zákroku můžeme společně s vlky probrat též i malé plůdky,čímž zvýšíme i kvalitu zbylé úrody. Strom nemusí vyživovat tolik plodů a velké množství přírustu. Zpravidla se v koruně nechává zhruba třetina vybraného mladého přírustu, na kterém v dalších letech dřevina plodí.

Jestliže z nějakých důvodů nestihnem zímní řez, jádroviny můžeme prořezat i po spadnutí listí. V tuto dobu si též můžeme dovolit poměrně velký zásah do dřeviny. Strom bude mít dostatek sil rány zahojit.

Peckoviny (třešně,višně,broskvoně,meruňky,slivoně)

Peckoviny se řežou zásadně v období vegetace. Vhodná doba je od začátku kvetení až po dobu odkvětu. Též můžeme i v období slizně až do doby po sklizni – červen až srpen.

Při řezání peckovin bohužel musíme vždy počítat s nižší sklizní, jelikož při řezu vždy spadne část květů či plodů. Při řezu peckovin se musíme vyvarovat řezu v zimním období. V tomto období bychom mohli peckoviny nenávratně poškodit. Převážně kvůli kleotokovým rakovinám a zavlečením dalších chorob.

Skořápkoviny (ořesák vlašský)

S ovocnářského hlediska se ořešák neprořezává. Jelikož jde ale o strom, který dorůstá velkých rozměrů, často se k řezu musí přikročit z technického a bezpečnostního hlediska. Vhodná doba pro řez ořesáku je koncem května a červen. K řezu ořešáku se dá však přikročit též i v srpnu.

Okrasné dřeviny

Řez okrasných dřevin je důležitý zejména kvůli redukci jejich velikosti. Často se na zahradách vyskytují dřeviny které svým vzrůstem spíš dělají starosti o bezpečnost, než radost z krásy, kterou přinášejí. Proto je důležité takovéto dřeviny udržovat zkrátka a častěji přistupovat k redukčním řezům, aby dřevina zbytečně nepřerostla.

Pokuď nám strom na zahradě již přerost, není třeba ihned se se stromem loučit. Vhodným řezem se velikost koruny dá jestě zmenšit. Tím se strom zároveň ve většině případech stabilizuje a není tak nebezpečný. V hodná doba řezu okrasných dřevin je různá v závislosti na druhu dřeviny a jejím požadavkům.