Aplikace zahradní chemie

Nedílnou součástí dnešního zahradníka je používání chemie.Tyto přípravky se dělí do několika skupin a používají se v širokém spektru potřeb.

Díky zahradní chemii můžeme hubit takzvanou nežádocí vegetaci za použití totálních herbicidů, ale můžeme například i odstranit plevel z travníků, který obsahuje některé nekultůrní druhy rostlin jako je například jetel, pampelišky a mnoho dalších druhů. K tomuto účelu slouží takzvané selektivní herbicidy.

Dále postřiky na stromy, které napadají nežádoucí choroby a škůdci, a tak ničí úrodu. I tyto služby nabízíme.