Kácení

Další službou, kterou zajišťujeme je kácení. Často se setkáváme se stromem, který svou velikostí představuje vysoké riziko nebezpečí. V takovém případě se musí nejčastějí přikročit ke kácení. V minulosti jste museli žádat úřad životního prostředí o povolení, které často bylo zamítavé. V minulém roce však vyšla nová vyhláška upravující nakládání s dřevinami.

Tato vyhláška mnohé zjednodušila. Stručně řečeno, pokuď se strom nachází na Vašem pozemku, který je oplocen, nemusíte žádat o povolení. Stačí úřadům oznámit záměr. Jedinou podmínkou je strom skácet ve vegetačním období - 1.11 do 31.3.

Naše služby zahrnují kácení všech dřevin i ve stížených podmínkách. Převážně kácíme stromolezeckou technikou, kdy se kácení provádí přímo ze stromu po menčích částech. Tato technika zajišťuje větší bezpečí Vašeho majetku.

V některých případech se při kácení musí použít plošina, kterou si většinou zajišťujeme sami. Díky spolupráci s firmami zajišťující plošiny můžeme nabídnout skvělé ceny.